Figur 4, Trött man i Madrid under en kall aprilnatt.