Idag har jag tillsammans med övriga traineer varit i Örkelljunga och besökt kommunens ekonomichef Tommy Andersson. Tommy arbetar på ekonomienheten som är kommunstyrelsens organs för kommunövergripande frågor i Örkelljunga. Sammanställning av budget, uppföljning, delårsbokslut och årsbokslut är några av enhetens ansvarsområden.

Dagens samtalsämnen tillsammans med Tommy var många och vi fick bland annat en beskrivning av hur själva budgetprocessen inom kommunen går till. Tommy har flerårig arbetslivserfarenhet såväl från offentlig som privat sektor, och det är alltid lika spännande att höra hur en sådan ledare resonerar kring kommunens uppdrag och åtaganden. Vi diskuterade ledarens roll i förhållande till ekonomiska nedskärningar och åtstramningar, något som kan påverka medarbetare och organisationer, både i privat och offentlig regi. Tommy poängterade vikten av att som ledare besitta mod att omprioritera och bortprioritera i den mån verkligheten kräver det. Som erfaren ledare delade han även med sig av en del råd kring vad som kan vara viktigt att tänka på när den typen av svåra beslut ska offentliggöras och motiveras för medborgare, medarbetare, och inte minst, media.

Vi fick även tillfälle att fördjupa våra kunskaper kring ”Lagen om offentlig upphandling” (LOU), en lagstiftning som är högst central i förhållande till arbetet inom offentlig organisation. Organisationen för upphandlingsarbete inom olika kommuner kan se olika ut, inte minst med tanke på kommunens storlek och medarbetarantal. Därför är det även vanligt att mindre kommuner samarbetar med större kommuner för att nå  rätt kompetens inom upphandlingsfrågor, ett arbete som kan vara både tidskrävande och komplicerat.

Innan vi lämnade Örkelljunga fick vi även höra den mytomspunna historien om  kommunens kyrkklocka.

”Örkelljungas gamla kyrkklocka i silver var stor och tung. Klockans klang var till och med så stark att ljuden nådde ända till Köpenhamn. Vid ett tillfälle när kyrkklockan skulle ringa blev kraften i klockan så stor att klockan lossnade och flög ut från tornet och landade i Prästsjön en kort bit därifrån. Än idag sägs klockan ligga kvar i sjön, och det enda spåret som syns av klockan idag är den illustration som finns på Örkelljungas kommunvapen.” 

källa: http://www.orkelljunga.se/kommunfakta/kommunvapnet/

/ Elin Svensson